Demens er betegnelsen for en række symptomer på svigtende hjernefunktion. Det viser sig først og fremmest ved dårlig hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdagen. Demensen kommer ofte snigende. I begyndelsen kan det være svært at afgøre, om der er tale om sygdom. Efterhånden bliver det klart, at sygdommen gør det nødvendigt at drange omsorg for den demente. Demens rammer fortrinsvis ældre, men yngre mennesker kan også få sygdommen.

Lige nu er der sat et skærpet fokus på: Demensfaglighed og demensindsatsen. På hverdagslivet og på pårørende. Det vil I komme til at høre og mærke mere til.